Výtržnictví, místo veřejnosti přístupné, § 358 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

31. 1. 2020

Místem „veřejnosti přístupným“ ve smyslu § 358 odst. 1 tr. zákoníku je každé místo, kam v době činu má přístup široký okruh lidí individuálně neurčených a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, takže hrubá neslušnost nebo výtržnost by mohla být postřehnuta více lidmi, i když se tam v době činu nevyskytují. Tím se tento znak odlišuje od pojmu „veřejně“, který je definován v § 117 písm. b) tr. zákoníku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. 8 Tdo 838/2019, ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.838.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným pokusem přečinu výtržnictví podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a § 358 odst. 1 tr. zákoníku. Skutky obviněného spočívaly v podstatě v tom, že se čtyřech případech obnažil a masturboval na veřejně přístupných místech.

Obviněný napadl rozsudek soudu I. stupně odvoláním, které odvolací soud podle § 256 tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud se na základě dovolání podaného obviněným musel vypořádat s otázkou, jak definovat pojem „místo veřejnosti přístupné“ ve smyslu § 358 odst. 1 tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 12. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 7/2020) .