(Bez anotace) Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, Pachatel, § 22 odst. 1, § 337 odst. 1 písm. h) tr. zákoníku

23. 12. 2020

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, Pachatel, § 22 odst. 1, § 337 odst. 1 písm. h) tr. zákoníku

Pachatelem přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. h) tr. zákoníku může být i osoba nenacházející se ve výkonu trestu odnětí svobody, která zašle omamnou nebo psychotropní látku do věznice jiné osobě zde vykonávající trest odnětí svobody. Takové jednání lze považovat za závažné, i když nevykazuje znaky opakování či soustavnosti, je-li to odůvodněno dalšími okolnostmi, např. druhem a množstvím návykové látky.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sp. zn. 11 Tdo 1552/2019)