(Bez anotace) Právnická osoba, Trestní odpovědnost, § 8 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) t. o. p. o.

23. 12. 2020

Právnická osoba, Trestní odpovědnost, § 8 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) t. o. p. o.

Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, pokud ve smyslu § 8 odst. 4 písm. d) t. o. p. o. jednající fyzická osoba není trestně odpovědná z důvodu nepříčetnosti za protiprávní čin přičitatelný právnické osobě podle § 8 odst. 1, 2 t. o. p. o.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2020, sp. zn. 3 Tz 70/2019)