(Bez anotace) Zabezpečovací detence, Výjimečný trest, Doživotí, § 100, § 54 tr. zákoníku

28. 1. 2019

Uložení zabezpečovací detence pachateli podle § 100 tr. zákoníku nebrání skutečnost, že je mu současně ukládán výjimečný trest odnětí svobody na doživotí podle § 54 tr. zákoníku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 8 Tdo 1181/2017)

(Právní věta schválená trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 19. září 2018)