Vyhledávač rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Vyhledávací systém rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu přináší odborné i laické veřejnosti komfortní vyhledávání rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Umožňuje jak jednoduché vyhledání rozhodnutí určené spisové značky, tak vyhledání rozhodnutí k určité právní otázce pomocí fulltextového vyhledávání nebo dalších údajů v rozšířeném formuláři. Samozřejmostí je možnost rozhodnutí vytisknout nebo je uložit ve formátu, který umožňuje další zpracování v textovém editoru.

Rozhodnutí jsou doplněna o pomocné údaje (právní věty, použité právní předpisy, hesla), podle kterých lze rovněž vyhledávat. U rozhodnutí vydaných před 1. dubnem 2010 však nejsou k dispozici pomocné údaje u všech rozhodnutí. Dostupné údaje jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Návod k použití vyhledávače popis obsahu databáze naleznete v sekci Nápověda - Vyhledávání rozhodnutí.

V současné době jsou v databázi k dispozici:
  • všechna rozhodnutí, rozhodnutí velkých senátů a stanoviska, která byla dostupná na starých webových stránkách,
  • rozhodnutí, rozhodnutí velkých senátů a stanoviska vydaná od února (občanskoprávní a obchodní kolegium), resp. dubna (trestní kolegium) roku 2010, zpracovaná již v nové databázi
  • vybraná rozhodnutí soudů nižších stupňů, která byla uveřejněna ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Upozornění: Rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia mají číslo senátu "31". Velký senát bývalého obchodního kolegia měl číslo "35". Velký senát trestního kolegia má číslo "15". Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia mají druh věci (tj. druhou část spisové značky) "Cpjn". Stanoviska bývalého obchodního kolegia mají druh věci "Opjn". Stanoviska trestního kolegia mají druh věci "Tpjn". Při vyhledávání stanovisek je třeba nechat první část spisové značky (číslo senátu) nevyplněnu.

O změnách v obsahu a funkcích vyhledávače Vás budeme nadále informovat prostřednictvím doplňování tohoto článku.