Rozhodnutí vrchních a krajských soudů na internetu

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Nejvyšším soudem uvedlo do zkušebního provozu vyhledávání v judikatuře vrchních a krajských soudů pro veřejnost. Databáze obsahuje vybraná rozhodnutí vrchních, krajských a v některých případech i okresních soudů, která svým významem přesahují konkrétní věc a mohou sloužit jako inspirace při řešení problémů s výkladem některých ustanovení v oboru trestního a civilního práva v praxi. Z rozhodnutí byly před zveřejněním odstraněny osobní údaje účastníků řízení. Výběr rozhodnutí určených ke zveřejnění provádí příslušné krajské a vrchní soudy.

Vstup do databáze judikatury vrchních a krajských soudů zde.