Seminář Spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví podle NOZ

Jednací síň Nejvyššího soudu ve středu 23. září 2015 zaplnil další z pravidelných seminářů, věnovaných poradcům a asistentům soudců Nejvyššího soudů a také širší odborné veřejnosti. Novinky z oblasti spoluvlastnictví a bytového spoluvlastnictví přednesli JUDr. Pavlína Brzobohatá a Mgr. Michal Králík, Ph.D.
Pravidelné semináře reagují na potřeby asistentů a poradců Nejvyššího soudu a konají se na základě dohody mezi NS a Justiční akademií, která je spolupořádá. Za Nejvyšší soud převzal záštitu nad akcí místopředseda NS JUDr. Roman Fiala. Obvykle se uskuteční 4 semináře v každém pololetí roku, poslední je letos na programu 26. listopadu, kde bude téma Soudní přezkum aktů podle stavebního zákona tentokrát účastníkům prezentovat JUDr. Ing. arch. Filip Dienstbier, Ph.D.