Seminář Výkon rozhodnutí a exekuce

Více než 70 posluchačů se účastnilo semináře „Výkon rozhodnutí a exekuce“, který se konal v jednacím sále Nejvyššího soudu v úterý 19. dubna.
V souvislosti se změnami, které přinesla rekodifikace občanského práva, přednášeli soudci Nejvyššího soudu JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. a JUDr. Zbyněk Poledna. Seminář určený především pro asistenty, poradce Nejvyššího soudu a také čekatele z řad celé justice byl pořádán jako již tradičně ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži.