Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2016

Bulletin Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu zahajuje letošním prvním číslem již sedmý ročník své existence. Nadále přitom přináší přehled aktualit z oblasti unijního a mezinárodního práva.
V první řadě informujeme o několika novinkách v oblasti unijních předpisů, jelikož zajímavé změny čekají řízení o drobných nárocích a nová legislativa se připravuje i v oblasti trestního práva Evropské unie.

Soudní dvůr ve své judikatuře pokračoval v upřesňování pravidel pro stanovení mezinárodní příslušnosti v režimu nařízení Brusel I (KomuHobohm). Zajímavým způsobem se vyjádřil i k problematice stanovení rozhodného práva pro nepřímé následky dopravní nehody (Lazar) a pro uplatnění regresního nároku (ERGO Insurance). V neposlední řadě upozorňujeme na stanovisko generálního advokáta ve věci Kossowski, které se věnuje v poslední době často skloňované problematice interpretace zásady ne bis in idem. V zahraničí upoutalo pozornost zejména rozhodnutí Spolkového ústavního soudu týkající se evropského zatýkacího rozkazu, které navazuje na předchozí judikaturu ke vztahu německé Ústavy a unijního práva. Za pozornost ale stojí i rozhodnutí Bundesgerichtshof k problematice odpovědnosti poskytovatelů internetového připojení za porušování autorských práv nebo rozhodnutí britského Supreme Court k právům policisty zastavit a prohledat osobu ve světle Úmluvy.

Z judikatury ESLP pak upozorňujeme zejména na rozsudek MTE a Index proti Maďarsku, který se v návaznosti na rozsudek Delfi AS proti Estonsku opětovně věnuje problematice odpovědnosti provozovatele stránek za obsah zveřejněných komentářů. Přinášíme rovněž přehled nových rozhodnutí v řízeních vedených proti České republice.

Příjemné čtení přeje Oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS1-2016