Bulletin č. 3/2011

Autor: Aleš Pavel | 09/12/2011

Vážení čtenáři,
před sebou máte další číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR. Podzimní vydání se v části věnované odborným příspěvkům zabývá problematikou náhrady škody – příspěvky nabízí krátké rozbory náhrady škody cestujícím v letecké dopravě v judikatuře SD EU, nebo náhradě škody za imateriální újmu u českých soudů. Pozornost věnujeme také novým předběžným otázkám, které v uplynulém období předložil Nejvyšší správní soud. V Bulletinu již tradičně naleznete rovněž přehled judikatury Nejvyššího soudu s evropským prvkem, přehledy nových právních předpisů Evropské unie, rozhodnutí Soudního dvora EU, aktuální předběžné otázky, jakož i krátké anotace k posledním zajímavým rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva a k rozhodnutím ESLP proti České republice.

S přáním příjemného čtení
kolektiv zahraničního oddělení Nejvyššího soudu