Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2017

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší první letošní číslo svého Bulletinu.
Pozornost v něm věnujeme mimo jiné Bílé knize Evropské komise načrtávající možné scénáře evropské integrace do roku 2025 a dalšímu doporučení vydanému ve vztahu k polské ústavní krizi. V sekci aktualit současně upozorňujeme na blížící se mezinárodní konferenci Nejvyššího soudu.

Z judikatury vrcholných evropských soudů zmiňujeme rozhodnutí Ústavního soudu Maďarska zabývající se vztahem vnitrostátního a unijního práva a stanovisko českého Nejvyššího soudu k možnosti omezení volebního práva.

Soudní dvůr Evropské unie vydal v uplynulém období několik zajímavých rozhodnutí. Ve věci Achbita se vyjádřil k pracovněprávním předpisům omezujícím viditelné nošení náboženských symbolů. Rozsudek v případě Tele2 Sverige je pokračováním tzv. Data Retention ságy; Soudní dvůr se v něm vyjádřil k některým otázkám souvisejícím s povinností poskytovatelů telekomunikačních služeb uchovávat údaje o elektronické komunikaci svých zákazníků. Důležitým je rovněž rozsudek Gutiérrez Naranjo, v němž byla posuzována možnost omezit časové účinky soudního rozhodnutí o zneužívající povaze ujednání ve spotřebitelské smlouvě.

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva je třeba zmínit rozsudek Kitanovska Stanojkovic kritizující prodlevu mezi vydáním rozhodnutí v trestním řízení a nastoupením odsouzeného do výkonu trestu odnětí svobody. V rozsudku K. S. a M. S. proti Německu byla posuzována souladnost domovní prohlídky provedené na základě nezákonného důkazu s Úmluvou.

Příjemné čtení přeje oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 1-2017.pdf