Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2015

Datum: 10/21/2015

Třetí číslo letošního ročníku Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva, s novým názvem a obměněným designem, přináší řadu novinek z evropského a mezinárodního prostředí, i přehled zajímavé národní judikatury. Jak již napovídá název bulletinu, po deseti letech své existence se Zahraniční oddělení Nejvyššího soudu přejmenovalo na Oddělení analytiky a srovnávacího práva. Změna názvu je přirozeným důsledkem již dlouhodobé orientace oddělení na analytickou činnost a práci s cizími právními řády. Jak aplikace mezinárodního práva, tak využití institutů cizích právních řádů vyžaduje především dobrou znalost práva národního. Domníváme se, že mezinárodní a vnitrostátní právo nelze vnímat jinak, než jako dvě spojené nádoby, které nelze od sebe zcela dobře oddělit, ani je vzájemně přehlížet. Přesto, že tedy nadále budeme usilovat o expertizu v oblasti unijního práva, judikatury Evropského soudu pro lidská práva a aktuální rozhodovací činnosti nejvyšších soudů jiných evropských států, věříme, že nový název bude lépe odpovídat skutečné podstatě naší činnosti.
Z obsahu bulletinu bychom Vás rádi upozornili na české předběžné otázky, zejména na odpověď Soudního dvora na předběžnou otázku předloženou Nejvyšším soudem ve věci Matoušková. Ze zajímavých rozsudků Soudního dvora EU upozorňuje kupříkladu na rozsudek týkající se doručování písemností (Alpha Bank Cyprus), rozsudek týkající se povinnosti předložit předběžnou otázku a náhrady škody za porušení unijního práva (Ferreira da Silva e Brito) nebo zásady rovného zacházení (CHEZ Razpredelenie Bulgaria). Za pozornost stojí i vybraná rozhodnutí ČR, Francie, Rakouska a Velké Británie.


Příjemné čtení přeje Oddělení analytiky a srovnávacího práva. 

Bulletin NS 3-2015