Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2017

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu Vám opětovně nabízí přehled aktualit ze světa mezinárodního práva. V Bulletinu v první řadě informujeme o plánovaném spuštění Soudní sítě Evropské unie, dokončení jednotného unijního trhu a především o nové obchodní dohodě mezi EU a Kanadou, uzavřené v září letošního roku.
Z judikatury vrcholných evropských soudů zmiňujeme rozsudek Spolkového soudního dvora z oblasti porušování autorských práv v případech obrazů, které se objeví jako výsledek vyhledávání v internetových prohlížečích a rozsudek Nejvyššího soudu ve věci předběžné otázky na rozsah práva na sdělení informací o původu a distribučních sítích zboží v případech porušení práva k průmyslovému vlastnictví. Aktuální je i problematika diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví, kterou se v nedávné době zabýval Nejvyšší soud Spojeného království.

Další zajímavá rozhodnutí jsme vybrali z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Jde např. o rozsudek ve věci Aycaguer proti Francii, ve kterém se Soud vyjádřil k přijatelnosti požadavku na vzorek DNA od osoby nepodílející se na závažné trestné činnosti, či o rozsudek Regner proti České republice, ve kterém se Soud zabýval otázkou porušení spravedlivého procesu v případě, že stěžovatel neměl přístup k utajovaným informacím, které byly podkladem odebrání jeho bezpečnostní prověrky a odvolání z funkce.

Příjemné čtení přeje oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 3-2017