Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2015

Poslední letošní číslo bulletinu Oddělení analytiky a srovnávacího práva opět přináší řadu novinek z oblasti evropského práva. Tradičně nabízíme přehled novinek u českých předběžných otázek, kde upozorňujeme na zajímavé stanovisko ve spotřebitelské věci Radlinger a Radlingerová a na několik nových předběžných otázek, včetně dvou předložených Nejvyšším soudem.
Přinášíme rovněž několik zajímavých informací z oblasti trestního práva: byl předložen návrh nové směrnice o presumpci neviny a v rozsudku Covacise Soudní dvůr poprvé zabýval právy obviněných v kontextu směrnice o právu na tlumočení a překlad a směrnice o právu na informace v trestním řízení. V rozsudku Skerdjan Celajse pak vyjádřil k aktuální problematice trestního postihu nelegálních migrantů. Nechybí ale ani rozsudky ve spotřebitelské oblasti (Verein für Konsumenteninformation) a k pravidlům mezinárodní příslušnosti (Gogova).
V pravidelné rubrice opět přinášíme přehled zajímavých rozsudků nejvyšších soudů s evropským prvkem, kde tentokrát najdete novinky z České republiky, Rakouska, Francie a Velké Británie.

Kromě Soudního dvora se věnujeme i Evropskému soudu pro lidská práva, jehož velký senát vynesl očekávaný a poměrně kontroverzní rozsudek ve věci Perinçek proti Švýcarsku, který se zabývá problematikou arménské genocidy v kontextu ochrany svobody projevu a informujeme i o rozsudku v české věci Regner. Nechybí samozřejmě ani tradiční přehled nových předběžných otázek a monitoring zajímavých článků publikovaných v českých a slovenských periodikách.

Příjemné čtení a pokojné sváteční období přeje Oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 4-2015