Bulletin zahraničního oddělení 1/2015

První číslo již šestého ročníku bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu přináší podobně jako v minulých letech výběr nejdůležitějších novinek z unij-ního a mezinárodního práva.
Soudní dvůr Evropské unie zaujal odbornou veřejnost zejména rozsudky ve věcech Šiba (aplikace směrnice 93/13 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách na advokátní služby) a Diageo Brands (uznání a výkon rozhodnutí, ve kterém soud členského státu původu chybně aplikoval unijní právo). V aktuálním čísle dále naleznete i přehled aktuální judikatury z oblasti leteckých služeb a diskriminace.

V zahraničí upoutaly rozsudky německého Bundesgerichtshof (určení rodičovství dítěte narozeného v náhradním mateřství) a francouzského Cour de cassation (právní řád aplikovatelný na uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví s cizí státní příslušností), ve kterých oba soudy zaujaly značně liberální postoj vůči použití výhrady veřejného pořádku.

Z českého prostředí upozorňujeme zejména na rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Rohlena a také na nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu s evropským prvkem.

Příjemné čtení přeje zahraniční oddělení.


Bulletin NS 1-2015