Bulletin zahraničního oddělení 2/2015

Datum: 07/20/2015

Druhé letošní číslo bulletinu zahraničního oddělení přinášíme přehled novinek z evropského a mezinárodního práva. Rádi bychom Vás upozornili zejména na nové právní předpisy: Úmluvy o dohodách o soudních příslušnostech, nařízení o insolvenčním řízení a nařízení o dědictví.

Soudní dvůr Evropské unie vydal hned několik zajímavých rozsudků týkajících se úpadkových řízení, ochrany spotřebitele (Faber), nebo autorských práv (Dimensione Direct Sales). Stanovisko generálního advokáta ve věci Ferreira se zabývá přípustností podmínění nároku na náhradu škody za porušení práva EU rozhodnutím soudu jeho předchozím zrušením a rozsudek Willems aplikovatelností Listiny základních práv EU.

Upozorňujeme, že stanovisko generální advokátky bylo vydáno i v předběžné otázce Nejvyššího soudu Matoušková ohledně mezinárodní příslušnosti k rozhodování o schválení úkonu za nezletilého (dědické dohody).

Letní vydání obsahuje také judikaturu ESLP, vybraná rozhodnutí nejvyšších soudů ČR, Francie, Rakouska a VB, v nichž bylo aplikováno unijní nebo mezinárodní právo, přehled aktuálních předběžných otázek a monitoring literatury.


Příjemné čtení přeje zahraniční oddělení. 

Bulletin NS 2-2015