Bulletin zahraničního oddělení 4-2013

Datum: 12/20/2013

Vážené dámy a pánové,
poslední letoční číslo bulletinu zahraničního oddělení přináší několik novinek z unijního spotřebitelského práva: představení nových směrnic o alternativním řešení spotřebitelských sporů, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie - rozsudek Duarte Hueros objasňuje fungování ochranných prostředků, kterými spotřebitel disponuje, rozsudek Maletic podává výklad pojmu "smluvní partner" a v Lokman Emrek se Soudní dvůr vrací k problematice zaměření činnosti ve spotřebitelských smlouvách.

Za celé oddělení přeje příjemné čtení a pokojné sváteční období
Katarína Šipulová
Bulletin NS 4-2013