Bulletin zahraničního oddělení 4/2014

Datum: 12/19/2014

V posledním letošním čísle Bulletinu zahraničního oddělení bychom Vás rádi upozornili zejména na posudek Soudního dvora EU k přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv, nové předpisy EU – revokované nařízení Brusel I bis nebo Nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech, nebo na říjnovou zprávu o efektivitě evropských systémů soudnictví 2014.
V přehledu judikatury evropských soudů najdete mimo jiné předběžné otázky Nejvyššího soudu, nebo očekávaná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se porodů.

Příjemné čtení a také hezké prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku 2015 přeje
Zahraniční oddělení NS.

Bulletin NS 4-2014