Bulletin zahraničního oddělení č. 3/2012

Autor: Mgr. Aleš Pavel | 10/04/2012

Vážení čtenáři,
předkládáme vám právě vydané podzimní číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu.
Kromě tradičních rubrik jako jsou nové předběžné otázky či judikatura SD EU jsou tentokrát odborné příspěvky zaměřeny na nové nařízení upravující dědění nebo na otázky plynoucí z aplikace Listiny základních práv EU v oblasti evropského trestního práva, zejména s ohledem na zásadu ne bis in idem.
Příjemné čtení přeje za kolektiv zahraničního oddělení Nejvyššího soudu
Mgr. Aleš Pavel

Bulletin NS 3-2012