Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2013

Vážené dámy a pánové,

 

první číslo čtvrtého ročníku Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu začínáme s několika novinkami, nejvýznamnější z nich je zpracovávání judikatury zahraničních nejvyšších soudů s evropským prvkem - tedy s aplikací unijního práva nebo judikatury Evropského soudu pro lidská práva. V tomto čísle najdete konkrétně (kromě tradičně domovského Nejvyššího soudu) vybraná rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenské republiky a rakouského Spolkového soudního dvora. Kromě toho v bulletinu nechybí tradiční rubriky jako přehled judikatury Soudního dvora EU, české předběžné otázky, anotace vybraných rozhodnutí ESLP dostupných v českém jazyce a monitoring literatury s evropským prvkem.

 

Příjemné čtení přeje kolektiv zahraničního oddělení.


Bulletin NS 1-2013