Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2014

Datum: 04/24/2014

Vážení čtenáři,
v prvním čísle pátého ročníku Bulletinu zahraničního oddělení NS Vám již tradičně přinášíme novinky z oblasti práva Evropské unie a judikatury mezinárodních a cizích evropských soudů.

V úvodu vydání naleznete krátký přehled nových právních předpisů týkajících se trestního práva EU, s důrazem na ochranu práv podezřelých a obviněných osob a ochranu osobních údajů.

Z judikatury evropských soudů upozorňujeme zejména na věci Bittó proti Slovensku, O’Keeffe proti Irsku a Perinçek proti Švýcarsku u Evropského soudu pro lidská práv, a dále rozhodnutí týkající se vztahu nařízení Brusel I a úmluvy CMR (Nipponkoa), určování mezinárodní příslušnosti ve věcech odpovědnosti za vady výrobku (Kainz) nebo náhrady škody za provoz motorového vozidla (Petillo).

Příjemné čtení přeje zahraniční oddělení NS.

Bulletin NS 1-2014