Bulletin zahraničního oddělení č. 2/2012

Autor: Mgr. Aleš Pavel | 08/03/2012

Vážení čtenáři,
jsme velmi rádi, že vám můžeme představit letní vydání Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Dovolíme si upozornit na zajímavé odborné články k Listině základních práv EU, přehled nových předběžných otázek podaných Soudnímu dvoru EU a rozbor rozhodnutí Nejvyššího soudu aplikujících evropské právo. Tradiční rubriky poskytují kromě jiného výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a přehled odborných publikací zabývajících se unijním právem.

Příjemné čtení přeje


kolektiv zahraničního oddělení Nejvyššího soudu

Bulletin NS 2-2012