Bulletin zahraničního oddělení č. 2/2013

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi upozornit vás na nové číslo bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu. Uvnitř vydání najdete již tradičně komentáře k nové judikatuře Soudního dvora, aktuální předběžné otázky, anotace vybraných rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a již podruhé i judikaturu nejvyšších soudů České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Francie s evropským prvkem.

Za zahraniční oddělení vám přejeme příjemné čtení v průběhu letních dnů.

Bulletin NS 2-2013