Bulletin zahraničního oddělení č. 3/2013

Vážené dámy a pánové,
v podzimním čísle bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu najdete krátkou reflexi průběhu 20. výročí Nejvyššího soudu v Brně a Stálé konference předsedů nejvyšších soudů středoevropského regionu, která se při této příležitosti konala.
V čísle ovšem nechybí řada novinek z prostředí evropského práva: v odborných příspěvcích přinášíme představení nového Úřadu evropského veřejného žalobce nebo reflexi poslední judikatury ESLP, v níž se štrasburský soud vyjádřil k vlivu členství států v EU na povahu jejich mezinárodních lidskoprávních závazků.
Z judikatury Soudního dvora stojí za zmínku zejména rozhodnutí Goldbet Sportwetten, které objasňuje podmínky zachování příslušnosti jinak nepříslušného soudu (čl. 24 nařízení Brusel I) při podání odporu vůči evropskému platebnímu rozkazu, nebo stanovisko generálního advokáta Villalóna ve věci C-176/12 AMS týkající se účinku směrnic upravujících zásady obsažené v Listině základních práv EU v horizontálních vztazích.

Již tradičně najdete také přehled nejdůležitější zahraniční judikatury s evropským prvkem - tentokrát u nejvyšších soudů Rakouska, Německa a Velké Británie, rovněž tak předběžné otázky podané k Soudnímu dvoru z oblasti civilního, obchodního práva, ochrany spotřebitele nebo určování mezinárodní příslušnosti, či anotace rozhodnutí ESLP proti České republice.

Příjemné čtení přeje kolektiv zahraničního oddělení.


Bulletin NS 3-2013