Bulletin zahraničního oddělení č. 4/2011

Autor: Aleš Pavel | 12/14/2011

Vážení čtenáři, poslední letošní číslo Bulletinu zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR přináší rozhovor s generální advokátkou Eleanor Sharpston, která v září přednášela na půdě Nejvyššího soudu a novinky z legislativního vývoje Evropské unie, kterou poslední měsíce mimořádně intenzivně zaměstnává příprava společné úpravy smluvního práva. Věnujeme se také očekávanému přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv i novým předběžným otázkám. V tomto vydání naleznete shrnutí čerstvého rozsudku Soudního dvora k předběžné otázce Okresního soudu v Chebu týkajícího se aplikace nařízení Brusel I. Bulletin již tradičně uzavírají přehledy nových právních předpisů Evropské unie, rozhodnutí Soudního dvora EU, aktuální předběžné otázky, jakož i krátké anotace k posledním zajímavým rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva a k rozhodnutím ESLP proti České republice.
Kolektiv zahraničního oddělení Nejvyššího soudu přeje pěkné čtení.

Bulletin 4-2011