Bulletin zahraničního oddělení č. 4/2012

Autor: Katarína Šipulová | 12/21/2012

Vážené dámy a pánové,
v posledním letošním čísle Bulletinu zahraničního oddělení najdete aktuality z oblasti unijního práva, nedávná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie(diskriminace soudců v Maďarsku a zvláštní pravidla pro mezinárodní příslušnost podle nařízení Brusel I), rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva i přehledy a anotace českých rozhodnutí s evropským prvkem. V  rubrice odborné příspěvky najdete detailní rozbor fungování Evropského mechanismu stability ve světle nedávného rozhodnutí Soudního dvora ve věci Pringle.
Za celou redakci přeje příjemné čtení
kolektiv zahraničního oddělení Nejvyššího soudu

Bulletin NS 4-2012