Pavel Šámal jedná se svými protějšky v Madridu o úloze nejvyšších soudů

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se ve dnech 20. – 22. října 2016 účastní kolokvia a valného shromáždění Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie. „Hlavním cílem Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů a výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe,“ sdělil České justici mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. 

Dětem běží čas jinak. Přesto se spory o ně vlečou, rozhodují mladí a nezkušení soudci; Zástupci justice: Předsedové soudů podceňují problematiku sporů o děti

Soudům rozhodujícím o svěřování dětí do péče chybí senáty specializované na opatrovnickou agendu. Na semináři v Senátu se na tom shodli prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, ústavní soudce Tomáš Lichovník či místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Situaci by také pomohla lepší spolupráce soudů se sociálně právní ochranou dětí. Dalším problémem je i zatíženost opatrovnických úseků, kterým v souvislosti s novým občanským zákoníkem přibylo třicet procent nových případů. 

Probíhá celkový rozpad našeho systému. Uprchlíci ničí náš právní řád. Elitní český soudce a jeho názory, které jdou proti proudu

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala v rozhovoru pro Parlamentní Listy reagoval na otázky týkající se uprchlické krize, právní situace v EU či suverenity evropských států. Podle místopředsedy Nejvyššího soudu je stále opomíjen zásadní právní i státoprávní rozměr problematiky migrace v Evropě, problém pohybu statisíců lidí po území evropských států přitom zdaleka není jen problémem ekonomickým, bezpečnostním či organizačním. Vinu na nedostatečném řešení mají i politici, kteří se tváří, že problémy neexistují. Podle Fialy politik odmítající pojmenovat a řešit problémy totiž logicky přenechává prostor politickým extremistům. 

Případy odpíračů vojenské služby

Nejvyšší soud řešil minulý týden případy odpíračů vojenské služby z náboženských důvodů. Oproti předchozím rokům těchto řízení u Nejvyššího soudu přibylo. V 90. letech se jednalo o asi 20 případů. Od roku 2000 do roku 2016 rozhodovaly senáty Nejvyššího soudu zhruba 250 těchto řízení. V pořadu České televize Týden v justici zazněl rozhovor týkající se jednoho z výše uvedených případů a také počtu napadnutých věcí u Nejvyššího soudu. 

Soudce Fiala o migraci: Jeden stát nemůže mít dvojí právo

Budeme žít nadále v právním státě, kde platí stejná pravidla pro všechny? Nebo zavládne dvojí právo a stát, jak ho známe, s jeho tradičními principy, může přestat existovat? Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala klade v souvislosti s migrační vlnou znepokojivé otázky a dodává: „Debaty o etických souvislostech nám problém vyřešit nepomohou.“ 

Změny v právu obchodních korporací pohledem Petra Čecha a Petra Šuka

Zákon o obchodních korporacích se po více než dvou letech svého fungování dočká první velké novelizace. A přestože podle slov ministra nemá jít o přepsání celého zákona, půjde podle členů komise o významné změny, ke kterým se v článku pro Právního rádce vyjadřuje i předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, a člen ministerské komise, Petr Šuk. 

Zelená kniha justice není „trucpodnik“

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v rozhovoru pro měsíčník Právní rádce, popisuje, proč kývl na nabídku stát se hlavou obecné části české justice, i změny, které na brněnském soudu plánuje. Proč nekomentoval změny v policii a měly by se podle něj zrušit okresní soudy? Předseda Nejvyššího soudu také popsal, proč se v otázce Nejvyšší rady soudnictví na nějaký čas odmlčel. „V současné době, s ohledem na to, jaký je volební cyklus, debaty trochu zvolnily. Uvědomujeme si, že do konce tohoto volebního období Nejvyšší rada soudnictví už zřejmě nebude. Předpokládáme, že se k tomu po volbách vrátíme,“ řekl Šámal. 

Nejlepší judikát za poslední dva roky

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se problematikou šikanózních insolvenčních návrhů získalo na červnových Karlovarských právnických dnech ocenění „Pocta judikátu“. Toto ocenění se uděluje zpravidla takovým rozhodnutím, která svou vysokou kvalitou přispívají k výkladu a řešení právně obtížných otázek. Volba je výsledkem ankety mezi odbornou právnickou veřejností. Nutno podotknout, že citované rozhodnutí obdrželo cenu právem. 

Zákon o soudních tlumočnících je plný chyb, vytýkají instituce Pelikánovi a doporučují přepracování

Nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích má tyto profese vyjmout ze zákona o znalcích a stanovuje pro ně svá pravidla. Nyní by měl předpis z dílny ministerstva spravedlnosti zamířit na vládu. Dřív se ale bude muset vypořádat s rozsáhlým seznamem připomínek, které k němu v mezirezortním připomínkovém řízení odeslaly ostatní rezorty a instituce. Namnoze se objevují námitky, že návrh má jak obsahové, tak formální nedostatky. „Koncepci navrhované právní úpravy považujeme za chybnou, a to včetně názvu zákonné předlohy,“ uvádí v několikastránkovém dokumentu připomínek k návrhu zákona například Nejvyšší soud. 

Jmenování přísedících u Krajského soudu v Brně nebylo účelové, rozhodl ÚS

ČT 24 informovala o tom, že Ústavní soud (ÚS) odmítl udajně účelové jmenování přísedících u Krajského soudu v Brně. Zamítl tak stížnost jednoho z odsouzených. Podle něj metoda, jakou soud přiděloval přísedící, vyvolala pochybnosti, zda mezi nimi a předsedkyní nedošlo k osobní domluvě. ÚS ale rozhodl, že způsob, jakým byli jmenováni, nebyl porušením ústavního pořádku.