V přebujelé justici už není místo pro spravedlnost

Právní forma vítězí nad obsahem a evropský i český právní systém získal vinou stovek zákonů a vyhlášek i přemíry rozmanitých opravných prostředků sebezničující podobu. Zákony už ani neslouží veřejnosti, ale především k prezentaci jednotlivých politiků. To je ve stručnosti názor uznávaného právního teoretika a místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Romana Fialy. Ten před slepou uličkou evropského právního státu minulý týden varoval i na parlamentním semináři. 

ČSSD vs. Altner: odklad vykonatelnosti aplikuje Nejvyšší soud i v jiných případech

Odklad vykonatelnosti, o kterém Nejvyšší soud rozhodl ve sporu mezi ČSSD a bývalým advokátem Zdeňkem Altnerem, aplikoval od roku 2013 také v desítkách dalších případů. Celkem soud od 1. ledna 2013 do poloviny letošního června odložil vykonatelnost v 56 případech, ve 24 dalších kauzách odložil právní moc předchozího rozhodnutí odvolacího soudu. Obě možnosti dává NS občanský soudní řád, a to jak na návrh účastníka sporu, který podává dovolání, tak případně z vlastní iniciativy.  

Soudce: Zrušme společné jmění manželů

Vleklým rozvodovým sporům o majetek, do kterých bývají zatahovány i děti, by šlo relativně snadno předcházet. Myslí si to místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Domnívá se, že zákonodárci by měli už konečně začít debatovat o zrušení společného jmění manželů jako automatické povinnosti. Podle místopředsedy Nejvyššího soudu by to měla být jen možnost volby. „Ekonomické dopady manželství jsou jedním z důvodů, proč lidé do manželství až tak rychle nevstupují. Proč to neudělat tak, že společné jmění manželů by vzniklo, jen pokud to manželé budou chtít?“ uvažuje Roman Fiala.  

Ne bis in idem

Zákaz dvojího stíhání za stejný skutek patří k základním kamenům práva na spravedlivý proces. České ústavní právo tradičně traktovalo, že se uplatní jen v trestním právu a souběh se správní sankcí s tím není v rozporu. Situaci ale zkomplikoval Evropský soud pro lidská práva, který v rozsudku Lucky Dev proti Švédsku řekl, že uložení daňového penále spadá pod „trestní obvinění“. I přesto, že systematicky jde o součást finančního práva. O rok později věc doputovala k Nejvyššímu správnímu soudu, který v průlomovém rozhodnutí řekl, že daňové penále má povahu trestu, a uplatní se na něj tedy zákaz dvojího trestání. „Horký brambor“ teď přistál na stole trestního kolegia Nejvyššího soudu. 

Kurz právní sebeobrany LN vyšel knižně. Pokřtil ho místopředseda Nejvyššího soudu

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala pokřtil novou knihu redaktorů LN Jana Januše a Kristiána Léka Kurz právní sebeobrany. Kniha nabízí ve 30 lekcích právní vodítka ke každodenním situacím a rozebírá jejich možná řešení. Pomůže tak například při řešení dopravních přestupků a nehod, vztahů s­ domácími, nájemníky i se sousedy. Poradí také jak na stavební úřad, chybující lékaře a lékárníky nebo špatně pracující řemeslníky. Rovněž se z ní dozvíte, jak se bránit průzkumům i zlodějům.  

Nejvyšší soud podržel kraje proti církvi

Zpravodajský server www.novinky.cz informoval veřejnost o rozhodnutí Nejvyššího soudu, týkajícího se církevních restitucí ve věci areálu bývalého kapucínského kláštera v Opočně na Rychnovsku. Server www.novinky.cz uvedl, že kraje, v tomto případě Krajský úřad Královehradeckého kraje, získaly proti snahám církví vysoudit v rámci restitucí jejich majetek účinnou zbraň a výrok Nejvyššího soudu ovlivní desítky dalších žalob, které církve vedou s ostatními krajskými úřady. Nejvyšší soud vydal v této věci tiskovou zprávu a dříve, než je obvyklé, zveřejnil text celého rozsudku. 

Musíte najít člověka, který novému trestnímu řádu věnuje kus života, vzkázal Šámal politikům na konferenci

O podobě trestního řádu (TŘ) je třeba vést diskuze. Odborná veřejnost musí být na novou normu připravena, řekli zástupci Ministerstva spravedlnosti na konferenci „Nový trestní řád očima odborné veřejnosti“. Proti nim se ale postavil například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, který připomněl, že o novém trestním řádu se mluví již 25 let. „Diskuze podle mého názoru trvají až moc dlouho,“ řekl Šámal, který donedávna vedl Velkou komisi pro vytvoření TŘ. 

Nejvyšší soud sepsal Zelenou knihu justice: Soudcovská rada nemůže být pouze poradním orgánem

Nejvyšší soud odeslal na Ministerstvo spravedlnosti „Zelenou knihu justice“. Jedná se o třicetistránkový dokument, který vznikl v souvislosti s probíhajícími plány na reformu justice v České republice. Materiál uvádí, jakým způsobem by mohlo podle Nejvyššího soudu dojít ke zkvalitnění fungování justice. Oproti „Bílé knize justice“, kterou sestavuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán, se „Zelená kniha“ vymezuje v tom smyslu, že nelze přijmout tezi, že by Nejvyšší rada soudnictví měla plnit pouze funkci poradního orgánu ministerstva. 

Porota nebo přísedící? Případná změna musí vyhovovat především samotným soudům, upozorňuje Šámal

O změně získávání přísedících k soudům uvažuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Rozboru této problematiky se věnuje v další kapitole Bílé knihy justice. Jednou z variant, kterou nastiňuje, je možnost převzít anglosaský model, tedy že být přísedícím v rámci poroty je občanskou povinností. „Musíme si uvědomit, že některá složitá jednání, zvláště trestní, trvají řadu dní. Po tu dobu musí být na každé takové jednání přísedící či členové poroty uvolněni z práce. Provádět v tomto směru změny s sebou přinese jednoznačně požadavky na mnohé legislativní úpravy,“ řekl k problematice České justici předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal s tím, že tradičně bližší nám je systém přísedících. 

Na advokáta, který chtěl pronést na soud dýku, čeká kárné řízení

Advokáta, který zalhal při vstupu do budovy Okresního soudu v Břeclavi, že nemá u sebe zbraň, čeká kárné řízení. České justici to potvrdila mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. O excesu informoval vedení Komory předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. ČAK se na něj obrátila, aby se zasadil v rámci soudní soustavy o důstojné prohlídky advokátů. Předseda NS je přesvědčen, že důkladná kontrola osob včetně advokátů vstupujících do soudních budov je nezbytná k zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu soudních jednání, ale i přes tento incident nadále zastává názor, že kontrola musí zohledňovat důstojnost kontrolované osoby.