Soudce NS Krčmář: Dovolání jako řádný opravný prostředek? Jde o koncepci myšlenkově zastaralou

Nejvyšší soud nadále odmítá úpravu dovolání jako řádného opravného prostředku, kterou navrhuje věcný záměr nového Civilního řádu soudního. Drtivá většina soudců tento postoj již podruhé stvrdila na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia, jež se konalo v polovině ledna. České justici to v rozhovoru řekl předseda senátu, soudce Zdeněk Krčmář. 

Jak řešit vzrůstající nápad na nejvyšších soudech? Šámal a spol. připravují konferenci

Především příprava společné mezinárodní konference „Úloha Nejvyšších soudů v měnící se době“, která bude připomínat roli nejvyšších soudů ve stoleté historii po vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, byla hlavním tématem dnešní pracovní návštěvy předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Daniely Švecové u Nejvyššího soudu v Brně. Plánovaná mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 v Brně i Bratislavě a vedle historického pohledu na vymezení, pravomoci a význam nejvyšší soudní instance v systému obecného soudnictví obou států ukáže na aktuální výzvy, kterým tyto instituce ve středoevropském prostoru čelí a na možná řešení vzrůstajícího nápadu jimi vyřizovaných věcí. Celý článek České justice naleznet zde. 

Na Nejvyšším soudu vzniká oponentní návrh části trestního řádu

Pracovní komise pro nový trestní řád jednala naposledy v polovině prosince loňského roku. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a JUDr. František Púry, Ph.D. byli pozváni, aby komisi seznámili se svými podněty, resp. připomínkami, k navrhovanému znění nového procesního kodexu. „Společně také se soudcem trestního kolegia Nejvyššího soudu a zároveň členem komise JUDr. Bc. Jiřím Říhou, Ph.D. jsme této příležitosti využili především k tomu, abychom přítomné seznámili s naším odlišným pohledem na řešení otázky opravných prostředků v trestním řízení. Navrhli jsme komisi znovu otevřít otázku řádných opravných prostředků, kterou již pracovní skupina považovala za projednanou, a to z důvodu, že řádné a mimořádné opravné prostředky je třeba projednávat jako komplexní celek,“ sdělil Šámal České justici. 

Předsedkyně německého Spolkového soudního dvora: Právo nemusí být diktováno z Bruselu či Štrasburku

Hlavní město české justice, tedy Brno, navštívila v těchto dnech další významná osobnost: Pozvání předsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala přijala předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová. Společně probírali zejména soudní samosprávu, zastupování účastníků v řízeních před Spolkovým soudním dvorem nebo spolupráci soudců, asistentů a odborných pracovníků soudů. Zajímavé pro obě strany bylo porovnání fungování justiční agendy nebo postavení přísedících. Článek o návštěvě předsedkyně německého Spolkového soudního dvora, který zveřejnila Česká justice, naleznete zde. 

Roman Fiala: Stát a právo, jak jsme znali, se nám rozpadají před očima

Je třeba aby Soudcovská unie byla více slyšet a aby se členy stalo více soudců. Pokud se stane prezidentem Soudcovské unie, chtěl by místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala prosadit, aby profesní komora začala být vnímána jako významné legislativní připomínkové místo ve všech otázkách, které se dotýkají činnosti justice. V rozhovoru pro Českou justici se vyjádřil např. k tomu, jaké bylo z pohledu justice volební období, jak by mělo vypadat zapojení Soudcovské unie do legislativního procesu nebo zda by se unie měla věnovat výběru administrativního personálu soudů. 

Soudci se musí víc specializovat. Stejně jako lékaři

Tak jako u excelentního ortopeda neočekáváte, že bude i excelentním zubařem, nelze od soudců požadovat detailní znalost celého právního řádu. Specializace soudních agend je klíčem k vyšší kvalitě rozhodování i k vyšší rychlosti, vysvětluje elitní soudce a místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, který kandiduje na prezidenta Soudcovské unie ČR. Ta by se podle něj měla mimo jiné podílet na všech legislativních pracích týkajících se justice, zejména na přípravě nových pravidel pro vedení procesů, ať již trestních, nebo civilních. Rozhovor s místopředsedou Nejvyššího soudu pro Mladou frontu DNES si můžete přečíst zde. 

Směřujme k univerzální právní zkoušce

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala popisuje svůj vztah k soudcovské samosprávě a Soudcovské unii a rozebírá problémy spojené se vstupem do justice, právní osvětou či emeritními soudci. Vyzývá přitom k zahájení debat o univerzální právní zkoušce. „Dokud neexistuje v naší zemi nový, moderní a principům dělby moci plně odpovídající systém správy soudnictví, který někdy ne zcela přesně označujeme jako soudcovská samospráva, nahrazuje roli této samosprávy především Soudcovská unie. Proto Unie musí být mediátorem jednání všech se všemi!” Celý rozhovor pro časopis Soudce naleznete zde. 

Soudce se nesmí bát konkurence

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., popisuje své záměry ohledně soudců z řad mimořádných právnických osobností, tedy nekariérních soudců, kteří by měli na Nejvyšší soud přinést v příštích letech další právní pohled. Věnuje se ale rovněž dalším tématům, například fungování obou kolegií, elektronickému spisu či důležité judikatuře. V rozhovoru, který proběhl v polovině června, se vrací také ke své pracovní cestě do Mexika. 

Mezinárodní konference Závaznost soudních rozhodnutí vyzvala soudy na všech úrovních k vzájemnému dialogu

Dialog ve smyslu transparentního dialogu mezi vnitrostátními a evropskými soudy. Tato výzva ve dnech 19. – 21. června na brněnské konferenci pořádané Nejvyšším soudem k tématu Závaznost soudních rozhodnutí rezonovala plným konferenčním sálem častěji, než cokoli jiného. Soudci by měli současně vést diskusi k judikatuře ve všech patrech justice jak na vnitrostátní úrovni, tak i v mezinárodním měřítku. 

Anketa: Jak zacházet s „precedenty“ v evropském právu?

Otázkou, zda se v rozhodovaném případu mohou soudy řídit pouze vlastní interpretací práva, nebo jestli existuje verdikt jiného soudu, který musí vzít v úvahu, se zabýval zpravodajský portál Česká justice. Na mezinárodní konferenci „Závaznost soudních rozhodnutí“, kterou pořádal Nejvyšší soud 19. – 21. června 2017 v Brně, se Česká justice zeptala na tuto otázku předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, členky Tribunálu Soudního dvora EU Ireny Pelikánové a předsedy Soudního dvora EU Koena Lenaertse.