Soudce se musí umět oprostit od veřejného zájmu

JUDr. Antonín Draštík, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu poskytl rozhovor, který dne 27. 7. 2017 zveřejnila Česká pozice na svých webových stránkách a který naleznete také zde. „Je rozdíl, je-li věc projednávána ve veřejném či neveřejném zasedání. Pokud je vše veřejné, tedy jednání i vyhlášení rozhodnutí a celou dobu jsou přítomna média, nevidím potřebu se k věci znovu vyjadřovat nad ústní odůvodnění. To zásadní by si z rozhodnutí měli vybrat novináři,“ říká v rozhovoru Antonín Draštík z Nejvyššího soudu. 

Soudce Krčmář: „Zmetkovitá úprava“ insolvenčního zákona brzdí zveřejňování podání v rejstříku

Omezení šikanózních insolvenčních návrhů nebo snížení administrativy na soudech. To měla mimo jiné přinést novela insolvenčního zákona platná od 1. července tohoto roku. Podle respektovaného odborníka na insolvenční řízení, předsedy senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Zdeňka Krčmáře, je ale novela v některých částech „zmetkovitá“ a přináší mnoho nejasností a to zejména kvůli absenci přechodných ustanovení. Celý rozhovor pro Českou justici ze dne 13. 7. 2017 si můžete přečíst zde. 

Důkaz prostě nesmí být nezákonný

Dne 10. 7. 2017 Lidové noviny vydaly rozhovor s předsedou senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Antonínem Draštíkem, který se v rozhovoru vyjadřuje například k otázkám týkajících se podávání stížností pro porušení zákona, zpochybňování použitelnosti důkazů, rozhodování v případě mediálních kauz nebo proč je tolik potřeba vytvořit nový trestní řád. 

Společný život partnerů bez sňatku je třeba zrovnoprávnit

Soudce JUDr. Roman Fiala je specialista na dědické právo. V praxi řešil a řeší spoustu zapeklitých sporů. Obzvláště dnes, kdy se rodiny štěpí, lidé mají více děti z více manželství, celkově přibývá majetků. Zvládají vyřešit naše zákony a soudy v komplikovaných motanicích mezilidských vztahů zásadní otázku: kdo bude dědit? Paragrafů je sice jen v zánovním občanském zákoníku přes tři tisíce, jenže na změny ve společnosti to samo o sobě nestačí. Rozhovor s místopředsedou Nejvyššího soudu pro deník Právo, naleznete zde. 

Šámal: Nekariérní soudci mohou činnost NS obohatit. Kritici měří dvojím metrem

I právník-nesoudce může být mimořádnou osobností, která výrazně napomůže základnímu poslání Nejvyššího soudu – tedy sjednocování judikatury. Těmito slovy dnes předseda Pavel Šámal na mimořádné tiskové konferenci reagoval na ostrý nesouhlas Soudcovské unie s tím, že by se soudci NS ČR mohli stát i lidé bez dlouholeté soudcovské praxe. Článek České justice o přijímaní tzv. nekariérních soudců k Nejvyššímu soudu si můžete přečíst zde. 

Za hrubý faul při sportu můžete jít i do vězení

Soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michal Králík, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje sportovnímu právu a loni napsal knihu o odpovědnosti za sportovní úrazy, poskytl rozhovor pro Lidové noviny. V rozhovoru se můžete dozvědět, kterému sportu se Michal Králík věnuje, jak se dostal ke sportovnímu právu, nebo kolik sporů týkajících se sportu řeší české soudy. „Také vcelku běžný úraz ve fotbale nebo na sjezdovce může vyústit v trestní postih,“ varuje Králík. Úkolem soudů má být podle něj zejména zajištění ochrany práv sportovců. 

Nezkrácená verze rozhovoru předsedy Nejvyššího soudu pro deník PRÁVO

Deník PRÁVO dne 11. 4. 2017 publikoval rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D., nazvaný „S Pelikánem nepeču, kdo bude soudcem Nejvyššího soudu“. Vzhledem k tomu, že došlo při závěrečném redakčním krácení textu k jistým zkreslením, Nejvyšší soud se rozhodl zveřejnit celý původní autorizovaný rozhovor předsedy Pavla Šámala s redaktorem PRÁVA Jindřichem Ginterem na svých webových stránkách. 

Fiala: Známe svá práva, ale co povinnosti?

Poslanci a soudci začínají diskutovat o Ústavě ČR. Polemiky odstartoval loni prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, když vyslovil myšlenku, že do Ústavy ČR by se měla vložit věta, že „ČR je vlastí příslušníků českého národa a příslušníků národnostních menšin a entit, které jsou s ním spjaty“. Není to jediný návrh, kam ústavu posunout. Pro radikální posunutí diskusí o ní je i místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, který poskytl rozhovor deníku Právo. 

Dvojí právo ohrožuje naši civilizaci

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala se v rozhovoru pro týdeník Ekonom vyjádřil ke stabilitě evropského práva a reformě právního systému v souvislosti s migrační vlnou. V moderním státě platí zásada, že na všechny lidi na jeho území se vztahuje jedno právo. A ta se nyní, s ohledem na miliony muslimů a uprchlíků, začíná v Evropě prolamovat. „My právníci o tom zatím málo přemýšlíme a málo na to reagujeme“. Navíc se evropské právní zvyklosti založené na jednotných pravidlech pro všechny s růstem vlivu muslimské populace a přílivem uprchlíků dostávají pod tlak, protože odlišná kultura přináší své vlastní normy a zvyklosti. Avšak starý kontinent, stojící na křesťanských a antických základech, nemá kam ustupovat, říká místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. 

Věznice plní nevykonané podmínky

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v rozhovoru pro Lidové noviny odpovídal na otázky týkající se udělování alternativních trestů, které by mohly být řešením přeplněných věznic v České republice. Pavel Šámal v rozhovoru poukazuje na snižování počtu udělených nepodmíněných trestů odnětí svobody, avšak neklesající počet vězňů, jako následek nadužívání podmíněného trestu odnětí svobody. Jaký je pohled předsedy Nejvyššího soudu na udělování peněžitých trestů, domácího vězení a krátkodobé odnětí svobody, se dočtete zde.