Lidé přestávají právu věřit

U příležitosti aktuálních změn nového občanského zákoníku požádal elektronický časopis Bankovnictví o rozhovor místopředsedu Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialu. Místopředseda Nejvyššího soudu se v rozhovoru vrací k důležitému rozhodnutí o formě plných mocí a rozebírá i další pravidla občanského zákoníku, která mohou mít dopad na banky a finanční sektor. Například jde i o pravidla spojená s dědictvím nebo se vznikem společného jmění manželů. 

Nejde jen o zřícenou střechu

V Lidových novinách byla uveřejněna glosa JUDr. Romana Fialy, místopředsedy Nejvyššího soudu, ve které se vyjadřuje ke stále častějšímu využívání znaleckých posudků, jako důkazního materiálu, namísto využití znalostí, zkušeností a uvážlivosti soudců, kteří věc rozhodují. V některých případech jsou znalecké posudky vyžadovány zcela zbytečně, nebo mohou soudnímu řízení spíše uškodit.  

Prezident ve středu jmenuje nové soudce. Drápala povýší na předsedu KS v Praze

Prezident Miloš Zeman jmenuje ve středu ve 14.00 hodin na Pražském hradě nového předsedu Krajského soudu v Praze. Stane se jím soudce Nejvyššího soudu Ljubomír Drápal. Výběrová komise a následně ministr Robert Pelikán označili Ljubomíra Drápala za nejvhodnějšího nástupce kvůli jeho zkušenostem z praxe i řídícím schopnostem. U Krajského soudu v Praze už Drápal v minulosti pracoval, a to v 80. a na začátku 90. let. Ljubomír Drápal v rozhovoru pro Českou justici uvedl, že na Krajském soudu v Praze podle něj nejsou v současné době takové problémy, které by bylo nutné řešit ihned a radikálním způsobem. 

Soudce Pavel Šámal: Rád hloubám o kráse ve výtvarném umění

Magazín Ego, příloha Hospodářských novin, zveřejnil rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D. Otázky, na které prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. odpovídal, byly zaměřeny na knihy a oblíbené spisovatele. Jaké knihy předseda Nejvyššího soudu četl v dětství a které knihy by si ještě rád v životě přečetl, se můžete dozvědět právě v tomto rozhovoru. 

KVALITNÍ JUDIKÁTY HRAJÍ V EVROPĚ STÁLE VÝZNAMNĚJŠÍ ROLI

Hospodářské noviny uveřejnily komentář prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., předsedy Nejvyššího soudu, ve kterém se vyjadřuje k exponenciálně se rozšiřujícímu počtu případů, které soudy posuzují. Vydaná rozhodnutí mají sloužit k rozpoznání toho, co je dobré, co je špatné, jaké je nejlepší řešení konkrétního sporu i nesporné věci, a jak to špatné má být spravedlivě potrestáno. Namísto nově vydávaných legislativních norem, by se kvalitní judikáty mohly pro veřejnost stát rychlejším a efektivnějším způsobem, jak se orientovat v dnešním složitém světě. 

Je čas začít konečně něco dělat. Elitní český soudce důrazně a varovně o imigrantech, „elitách“, pohrdání občany a „lidských právech“

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala očekává v příštím roce zlomové změny v ústavním právu, aby právo adekvátně reagovalo na současné mimořádné zrychlování společenských procesů. „Zkušenosti jiných států by pro nás měly být spíš odstrašujícím příkladem toho, jak to vypadá, když stát připraven není,“ říká Roman Fiala. 

Pavel Šámal: Přizpůsobovat zákony volebnímu zisku je cesta do pekla

V České republice se v právním řádu stále něco mění, což není dobré. Některé zákony mají 200 nebo 300 novel a ztrácí se o nich přehled, míní předseda Nejvyššího soudu a přední odborník v oblasti trestního práva profesor Pavel Šámal. Podle něj dokáže judikatura vyřešit až na malé výjimky v podstatě každý právní problém. V předvánočním rozhovoru pro Českou justici pak odpověděl i na osobnější otázky. 

Svobodný přístup k informacím? Soudy jsou zahlceny žádostmi i šikanózními dotazy

České soudy jsou zahlcovány dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výjimkou nejsou ani otázky šikanózního charakteru. Mnohé soudy v souvislosti s agendou „106“ žádají Ministerstvo spravedlnosti o navýšení tabulkových míst zaměstnanců a také o změnu legislativy. Server Česká justice zveřejnil článek, který se týká prudce vzrůstajícího počtu dotazů v agendě informačního zákona, včetně zmíněných šikanózních návrhů, kde žadatele patrně k sepsání žádosti nevedl zájem o to, získat informaci, ale spíše touha ztrpčit jakkoli soudu a jeho úředníkům život. 

Špičky justice volají po větším využívání peněžitých trestů. Zatím s nimi soudy šetří

Zpravodajský server Novinky.cz informoval o tiskové konferenci týkající se udělování peněžitých trestů, kterou pořádal Nejvyšší soud spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím ve středu 23. 11. 2016 v budově Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství a Nejvyšší soud společně usilují o změnu praxe tak, aby soudy v České republice v mnohem větší míře udělovaly peněžité tresty jako alternativu nebo doplňující sankci k trestu odnětí svobody. 

V nejzkaženějším světě nejvíce zákonů

O současném stavu práva, o tom, kam nás vede nynější právní systém, si v rozhovoru pro Český rozhlas povídala Martina Kociánová s jedním z největších právních odborníků, místopředsedou Nejvyššího soudu, Romanem Fialou. JUDr. Roman Fiala odpovídal na otázky týkající se například množství nově schvalovaných zákonů a jejich novel, ve kterých se často přestává orientovat nejen široká veřejnost, ale dnes už i samotní advokáti nebo soudci. Jak zdůraznil místopředseda Nejvyššího soudu, otázka, proč se neustále mění zákony, není otázkou pro právníky, ale otázkou ryze politickou.