Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 31/2016

Vážený pane,
Nejvyšší soud obdržel 1. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 31/2016. Konkrétně žádáte poskytnout spisové značky všech u zdejšího soudu evidovaných a dosud pravomocně neskončených řízení, která trvají déle než 20 let.

Vaši žádost Nejvyšší soud chápe ve smyslu, že se dotazujete na soudní řízení, která započala před více než 20 lety už na prvním stupni řízení. Jak vyplývá z konkrétně uvedených spisových značek, které Vám zasílám v příloze, žádná z takto specifikovaných věcí není u Nejvyššího soudu déle než dva roky. Naopak, mnohé z nich jsou zcela čerstvé, z roku letošního.

V příloze tedy zasílám jménem Nejvyššího soudu informace, které požadujete. Na vysvětlenou musím dodat, že uvedené kritérium výběru /déle než 20 let od začátku soudního projednávání/, není běžně sledovaným kritériem ve statistikách Nejvyššího soudu. Informační systém Nejvyššího soudu ISNS není pro výběr podle podobně zadávaných kritérií nastaven. I když se domníváme, že jsme skutečně nalezli všechny předmětné věci tak, jak jste požadoval, nemůžeme z výše popsaného důvodu zcela vyloučit, že by na některý případ systém zapomněl upozornit. Poskytnutý seznam je aktuální k dnešnímu dni, k 7. 3. 2016 v 8.00 ráno.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace nesouhlasíte, můžete do 30 dnů podat podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. stížnost k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.


Se srdečným pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


Příloha: Nevyřešeno20let.doc