Nápověda - Infosoud

Vyplňte spisovou značku řízení, do kterého chcete nahlížet. Spisovou značku najdete na všech dokumentech, které jste od soudu obdrželi v souvislosti s řízením. Znáte-li alespoň spisovou značku, pod níž bylo vydáno dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu,můžete spisovou značku Nejvyššího soudu vyhledat zde. Informaci o spisové značce, pod kterou je Vaše věc u Nejvyššího soudu vedena, lze získat rovněž na telefonním čísle 541 593 413.

Spisová značka má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (pro Nejvyšší soud "Cdo", "Tdo", "Tz" , "Ncu"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 7Tdo1557/2009 znamená totéž co 7 Tdo 1557 / 2009. Do polí pro spisovou značku postupně vepište číslo senátu 7, druh věci Tdo, běžné číslo 1557 a ročník 2009.

Vzor:

Automaticky je vybrán Nejvyšší soud. Pokud chcete získat informace z jiného soudu, klikněte na odkaz .


Tlačítkem zobrazíte průběh řízení.Pozor! Systém InfoSoud nezobrazuje průběh insolvenčního řízení (senátní značky NSČR a ICdo). Průběh insolvenčního řízení lze zobrazit v insolvenčním rejstříku.