JUDr. Robert Waltr, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, hledá kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky.

Požadavky:magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace; vynikající znalost českého jazyka; uživatelská znalost práce na PC včetně práce s právními informačními systémy; schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu. 

Nejvyšší soud hledá vhodné kandidáty (kandidátky) na pozici odborného referenta (referentku) pro ochranu osobních údajů

Požadujeme bakalářské vysokoškolské vzdělání v oborech právo a veřejná správa nebo obdobných oborech na právnických, ekonomicko-správních nebo ekonomických fakultách, případně magisterské studium v oboru právo; bezúhonnost; výbornou znalost českého jazyka; znalost práce na PC a s programy WORD, EXCEL; organizační schopnosti; praxe v administrativě právního zaměření výhodou; aktivní zájem o problematiku ochrany osobních údajů.