Přijmeme asistenta/asistentku pro soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Zbyňka Polednu.

Požadujeme magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka; schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na výkon rozhodnutí a exekuce. 

JUDr. Robert Waltr, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, hledá kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky.

Požadavky:magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace; vynikající znalost českého jazyka; uživatelská znalost práce na PC včetně práce s právními informačními systémy; schopnost a vůle k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu.