KONTAKTNÍ ÚDAJE


Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno
Česká republika

Tel.: +420 541 593 111
Fax: +420 541 213 493
ID datové schránky: kccaa9t
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz

Úřední hodiny podatelny
Pondělí až pátek: 7:30 -16:00


UPOZORNĚNÍ: Veškerá podání (písemná i elektronická) je třeba adresovat přes podatelnu Nejvyššího soudu. To se týká i e-mailových dotazů na stav řízení.

Podrobnější informace o provozu podatelny a podmínkách příjmu podání naleznete zdeINFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH SOUDNÍCH ŘÍZENÍCH U NEJVYŠŠÍHO SOUDU - INFORMAČNÍ KANCELÁŘ


Informační kancelář Nejvyššího soudu sděluje účastníkům řízení či právním zástupcům pouze informace k jednotlivým řízením (spisové značky a informace o průběhu řízení, nikoli však výsledky či právní poradenství). Ohledně právních rad se obraťte na svého advokáta, případně na bezplatnou právní pomoc, kterou organizuje Česká advokátní komora nebo bezplatné právní poradny.

Referentka informační kanceláře, Hana Hálová
Tel.: +420 541 593 111
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz

Referentka oddělení styku s veřejností, Bc. Monika Němcová
Tel.: +420 541 593 383
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ, Bc. Gabriela Tomíčková
Tel.: +420 541 593 162
Mob.: +420 778 751 571
e-mail:mluvci(zavináč)nsoud.czÚSEK VÝKONU SOUDNICTVÍ


Sekretariát trestního kolegia, Michaela Burianová
Tel.: +420 541 593 366
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Dozorčí úřednice trestního kolegia, Marcela Tomšíková
Tel.: +420 541 593 346
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Nahlížení do spisu - Trestní kolegium (po předchozí domluvě přes informační kancelář)
Pondělí až čtvrtek: 8:30—11:30 a 13:00—15:00, Pátek: 8:30—11:30


Sekretariát Občanskoprávního a obchodního kolegia, Romana Říčková
Tel.: +420 541 593 431
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Dozorčí úřednice Občanskoprávního a obchodního kolegia, Libuše Habadová
Tel.: +420 541 593 454
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Nahlížení do spisu - Občanskoprávní a obchodní kolegium (po předchozí domluvě přes informační kancelář)
Úterý až čtvrtek: 8:30—11:30 a 13:00—15:00


Nahlížení do spisu - Žádosti o uznání cizího rozhodnutí (po předchozí domluvě přes informační kancelář)
Úterý až čtvrtek: 8:30—11:30 a 13:00—15:00


ÚSEK SOUDNÍCH AGEND


Vedoucí úseku soudních agend, Mgr. Hana Straková
Tel.: +420 541 593 403
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí oddělení evidence (podatelna), Monika Nešporová
Tel.: +420 541 593 467
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


ÚSEK PŘEDSEDY SOUDU


Ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu, Mgr. Aleš Pavel
Tel.: +420 541 593 148
e-mail: kancelar.predseda(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí sekretariátu předsedy Nejvyššího soudu, Dita Řikovská Vantuchová
Tel.: +420 541 593 220
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva, Mgr. Lívia Ivánková
Tel.: +420 541 593 480
e-mail: international(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí oddělení styku s veřejností, Mgr. Václav Vlček
Tel.: +420 541 593 518
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR, JUDr. Petra Polišenská
Tel.: +420 541 593 340
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí oddělení sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Mgr. Michal Ježek
Tel.: +420 541 593 441
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí oddělení střetu zájmů, Ing. Ivana Zámečníková
Tel.: +420 541 593 581
e-mail: stret.zajmu(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí personálního oddělení, Dana Langerová
Tel.: +420 541 593 389
e-mail: personalni(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí knihovny, Mgr. Beata Koukalová
Tel.: +420 541 593 235
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


MÍSTOPŘEDSEDA SOUDU


Sekretariát místopředsedy Nejvyššího soudu, Gabriela Hradilová
Tel.: +420 541 593 254
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Sekretariát místopředsedy Nejvyššího soudu, Monika Jeřábková
Tel.: +420 541 593 320
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


ÚSEK SPRÁVY SOUDU


Ředitel správy Nejvyššího soudu, Ing. Roman Krupica
Tel.: +420 541 593 267
Tel.: +420 602 145 085
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí správy budov, Aleš Grünwald
Tel.: +420 541 593 500
Tel.: +420 778 496 705
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí ekonomického oddělení, Bc. Renata Juhaňáková
Tel.: +420 541 593 462
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


Vedoucí oddělení informačních technologií, Ing. Vlasta Zelinková
Tel.: +420 541 593 510
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL, Antonín Uhlíř
Tel.: +420 541 593 380
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.cz


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, Mgr. Simona Češková
Tel.: +420 541 593 343
e-mail: poverenec(zavináč)nsoud.cz


VELITEL JUSTIČNÍ STRÁŽE, ppor. Mgr. Jan Kubíček
Tel.: +420 541 593 477
e-mail: podatelna(zavináč)nsoud.czPřístupnost budovy Nejvyššího soudu

Analýza přístupnosti budovy


Popis přístupu k soudu od hlavního nádraží (ČD)

Budova soudu
Logo Mapy.cz Viz detail mapy www.mapy.cz

Od zastávky hromadné dopravy před Hlavním nádražím tramvají č.1 (směr Královo Pole, Řečkovice) na zastávku Antonínská.

Od této zastávky dále pěšky ulicí Lidickou po směru jízdy tramvaje asi 200 m a poté první ulicí doleva na ulici Burešovu, kde se asi po 200 m nachází budova Nejvyššího soudu České republiky.