Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Nejvyšší soud vydává Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek už jen v elektronické podobě, současně vytvořil přehlednější vyhledávání judikátů, které Sbírka obsahuje

Od 1. ledna 2022 vydává Nejvyšší soud k zajištění své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek, tzv. „zelenou sbírku“, výhradně pod svojí vlastní správou a v elektronické podobě na stránkách https://sbirka.nsoud.cz/. Proti původní verzi elektronické Sbírky (fungující od března 2017) došlo k podstatnému rozšíření vyhledávacího formuláře, a tedy i větší přehlednosti ve zveřejněných zásadních rozhodnutích. Stejně jako u Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek se od roku 2022 upustilo od publikace tištěného periodika „Výběru rozhodnutí ESLP pro justiční praxi“, tzv. „modré sbírky“, která je dostupná zde: https://sbirka.nsoud.cz/vyber/

Aktuální dění

Ústavní soud zrušil anebo částečně zrušil v roce 2021 senátům Nejvyššího soudu jen 16 rozhodnutí. Rozhodoval přitom o 1 070 podaných ústavních stížnostech proti loňským rozhodnutím Nejvyššího soudu. Pokračuje tak dlouhodobý trend poklesu počtu rozhodnutí Nejvyššího soudu následně zrušených Ústavním soudem.

Ústavní soud v roce 2021 nově registroval celkem 1 511 podaných ústavních stížností napadajících rozhodnutí Nejvyššího soudu, z toho 422 stížností napadajících rozhodnutí trestního kolegia, 1 086 ústavních stížností napadajících rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia a 3 ústavní stížnosti proti rozhodnutím v rejstříku Nd. Ústavní soudci přitom v roce 2021 rozhodli o 1 070 podaných ústavních stížnostech napadajících rozhodnutí Nejvyššího soudu, z toho o 271 napadajících rozhodnutí trestního kolegia, o 796 napadajících rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia a dále také o 3 stížnostech v agendě Nd.

Nejjistější je závěť sepsaná u notáře

Spory o dědictví nemovitostí bývají mnohaletým martyriem a často se pak ani vítězové neradují. Vzácné nebývá vydědění ani jeho zpochybnění, zmanipulované či zfalšované závěti. Situace se komplikují i rozvody a novými svazky. Nejjistější je závěť sepsaná notářem, řekl Právu soudce Nejvyššího soudu a specialista na dědické právo Roman Fiala.

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy navštívil Eurojust

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy poprvé od svého nástupu do funkce v roce 2020 navštívil v úterý 18. ledna 2022 Eurojust. Přivítali jej prezident Eurojustu Ladislav Hamran a národní člen za Českou republiku Lukáš Starý. Hlavním cílem návštěvy byla diskuze nad aktuálními trendy v přeshraniční justiční spolupráci i nejnovější vývoj v rámci Eurojustu, včetně vzrůstajícího počtu žádostí o spolupráci s českými orgány. Nejvyšší soud níže publikuje podstanou část tiskové zprávy, kterou při příležitosti jednání s Petrem Angyalossym Eurojust vydal.

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. ledna 2022

Nejvyšší soud pravidelně zveřejňuje spolu s anotacemi na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma svými kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti publikuje čerstvě schválené právní věty také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty rozhodnutí, která budou následně publikována jako zásadní judikáty ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, což odsouhlasilo jednání občanskoprávního a obchodního kolegia dne 12. ledna 2022, jsou součástí této tiskové zprávy.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Od letošního roku vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, pouze elektronicky. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 10/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude zveřejněn od 22. ledna 2021.

Obsah zelené sbírky 1–10/2021