Reakce Nejvyššího soudu na článek v MF Dnes

Nejvyšší soud cítí za potřebné se ohradit proti článku redaktora Martina Bibena v Mladé Frontě Dnes ze dne 2. 6. 2015 s titulkem „Nečesanému na svobodu pomohly politické konexe“. Už sám titulek článku působí zavádějícím dojmem a evokuje myšlenku, že rozho 

Konference o Nejvyšší radě soudnictví se stala otevřeným fórem odborné právnické veřejnosti

Nejvyšší soud ve dnech 13. – 14. 5. 2015 uspořádal společně s Justiční akademií a Českou společností pro evropské a srovnávací právo v brněnském hotelu International mezinárodní konferenci, která se stala otevřeným fórem pro diskusi nejširší odborné právni 

JUDr. Jindřich Urbánek soudcem ad hoc společného kontrolního orgánu Eurojustu

JUDr. Jindřich Urbánek, dlouholetý předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, byl jmenován soudcem ad hoc za Českou republiku do společného kontrolního orgánu Eurojustu. Eurojust byl zřízen Evropskou unií v roce 2002 s cílem zlepšit účinnost jednotliv 

Soudci Nejvyššího soudu podepsali dohody o narovnání platů

Všichni soudci Nejvyššího soudu podepsali k 23. 4. 2015 dohodu o narovnání platů soudců za roky 2012 až 2014. Soudci Nejvyššího soudu tím přijali dohodu, kterou soudcům navrhlo shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelů Nejvyšš 

Rozhodnutí OOK - pracovněprávní vztah při úhradě pokut

Právní vztah založený tím, že zaměstnavatel poskytl zaměstnanci peněžní částku k zaplacení pokuty, která byla zaměstnanci uložena příslušným orgánem za přestupek, není vztahem pracovněprávním, a to ani v případě, že se zaměstnanec přestupku dopustil p 

Rozhodnutí OOK - vracení soudních poplatků nebo přeplatků na soudním poplatku

Vykonatelné usnesení soudu, kterým bylo státu (České republice) uloženo vrátit poplatníku soudní poplatek nebo přeplatek na soudním poplatku, je způsobilým titulem pro výkon rozhodnutí nebo exekuci. V řízení o výkon rozhodnutí nebo v exekučním řízení vedeném pod 

Zpráva Evropské komise o soudních systémech

V pondělí 9. března 2015 oznámila komisařka pro oblast spravedlnosti, spotřebitele a rovnosti žen a mužů Věra Jourová zveřejnění zprávy EU Justice Scoreboard, která poskytuje přehled o stavu kvality, účinnosti a nezávislosti soudních systémů členských stá 

Prohlášení shromáždění předsedů soudů na Nejvyšším soudu 11. 2. 2015

Dne 11. 2. 2015 se na půdě Nejvyššího soudu sešlo reprezentativní shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelé Nejvyššího státního zastupitelství, Soudcovské unie a Unie státních zástupců. Jednali o usnesení vlády z 9. 2. 2015, kterým 

Soudce NS JUDr. Vojtek se stal Právníkem roku

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Petr Vojtek byl 30. 1. 2015 v Praze vyhlášen Právníkem roku v kategorii „Občanské právo“. JUDr. Vojtek se narodil v roce 1967 a je soudcem Nejvyššího soudu od roku 1998. Je členem velkého senátu a evidenčního senátu. Působí v se 

Prezident ČR jmenoval prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. předsedou NS

Prezident ČR jmenoval 22. 1. 2015 nového předsedu Nejvyššího soudu. Stal se jím dlouholetý soudce Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který je soudcem tohoto soudu od roku 1993 a je významným českým právním teoretikem a akademikem. V roce 2006 získ