NS školil soudce o uplatňování evropského práva

Pracovníci zahraničního oddělení Nejvyššího soudu v Brně v loňském roce proškolovali soudce českých krajských vrchních a nejvyšších soudů v oblasti uplatňování evropského práva v rozhodovací praxi soudů v ČR. S přednáškou na téma „Zásady práva EU v apl 

Stanovisko OOK - hrubé porušení pracovní kázně

Pokud zaměstnanec není na pracovišti, přitom svoji přítomnost vykazuje a žádá za ni mzdu, pak lze takovéto jednání považovat za hrubé porušení pracovní kázně a lze za takovéto jednání okamžitě ukončit pracovní poměr. Takovéto jednání lze totiž označit za  

NS odmítl dovolání ve věci nebezpečného pronásledování

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání Františka F. (1947) z Jihlavy, který byl odsouzen Okresním soudem v Jihlavě 26. 3. 2012 za přečin nebezpečného pronásledování k trestu odnětí svobody na šest měsíců s tím, že mu byl výkon trestu p 

Stanovisko OOK - Výpověď zaměstnanci podle § 52 Zákoníku práce

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď podle § 52 Zákoníku práce (nejčastěji to bývá pro nadbytečnost), i když by mu mohl nabídnout jinou práci, která odpovídá místu výkonu práce i vhodnému druhu pracovního zařazení. Není tedy povinen před podáním výpov 

Doc. JUDr. Ivana Štenglová odešla do důchodu

Soudci Nejvyššího soudu se ve středu 9. ledna 2013 na svém shromáždění rozloučili s Doc. JUDr. Ivanou Štenglovou, která svůj soudcovský mandát ukončila k 31. prosinci 2012 a odešla do důchodu, protože v loňském roce oslavila životní jubileum 70 let. Odcho 

Nejvyšší soud zrušil zprošťující usnesení nad členy Zastupitelstva města Liberec

Nejvyšší soud v Brně zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Liberci a Krajského soudu Ústí nad Labem – pobočka Liberec, kterým bylo zastaveno trestní stíhání skupiny obviněných z Liberce (tehdejších členů Zastupitelstva města Liberce), kteří byli stíhaní pro p 

Ředitelem sekretariátu předsedkyně NS byl jmenován Mgr. Aleš Pavel

S účinností od 1. ledna 2013 jmenovala předsedkyně Nejvyššího soudu do funkce ředitele sekretariátu předsedkyně Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla. Ten ve funkci vystřídal JUDr. Danu Haisovou, která byla pověřena jinými úkoly. Mgr. Aleš Pavel se po JUDr.  

Krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2013

Vedení Nejvyššího soudu i všichni soudci a zaměstnanci přejí všem lidem krásné a klidné vánoční svátky, šťastné vykročení do roku 2013, pevné zdraví, klid a pohodu. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případě trestů na prvomájové oslavy v Brně v roce 2009

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání M. G. (1985) a M. D. (1989) . Obě dovolání byla odmítnuta jako zjevně neopodstatněná. Podle rozhodnutí Městského soudu v Brně byl M. G. uznán vinným trestným činem podněcování k nenávisti vůči skup 

Nejvyšší soud v Brně bude zahrnut do databáze záchranné služby

Nejvyšší soud v Brně sídlící v Burešově ulici bude zahrnut do databáze záchranné služby, protože jako jeden z mála veřejných institucí disponuje defibrilátorem pro první pomoc v případě ohrožení lidského života. Defibrilátor byl na soud zakoupen nejen proto