Termíny vyhlášení a vyhlášená rozhodnutí trestní

Na elektronické úřední desce na webových stránkách Nejvyššího soudu a úřední desce v budově soudu Nejvyšší soud od 1. 2. 2019 vyhlašuje rozsudky vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení po dobu 15 dnů. Předseda senátu (soudce) může rozhodnout, že se tímto způsobem uveřejní i jiné rozhodnutí (usnesení). Vyhlášení rozsudku (popř. zveřejnění usnesení) je na úředních deskách předem oznámeno uvedením spisové značky řízení a data, kdy se rozhodnutí na těchto úředních deskách objeví. Účastníci řízení (strany) znají spisové značky obvykle z tzv. informačních dopisů, které jim Nejvyšší soud zasílá na počátku řízení nebo při každé změně senátu (na civilním úseku tyto dopisy obdrží jen dovolatelé); popř. si je mohou vyhledat v databázích InfoSoud, Insolvenční rejstřík, zadají-li spisovou značku řízení u některého ze soudů nižší instance. POZOR, jde o vyhlašování rozhodnutí POUZE na elektronické úřední desce na webových stránkách a úřední desce v budově Nejvyššího soudu, a to zcela v souladu s ustanoveními § 243f odst. 5, 6 občanského soudního řádu a § 265r odst. 8, 9 a § 268 odst. 3, 4 trestního řádu (s účinností od 1. 2. 2019). V jednací síni se tedy výsledek řízení, o kterém určený senát rozhodl neveřejně, NEVYHLAŠUJE.
Poté, co je takto vyhlášené rozhodnutí doplněno o kompletní text odůvodnění, je účastníkům (stranám) doručován jeho opis (stejnopis) standardním způsobem, nejčastěji prostřednictvím soudu, který v dané věci rozhodoval v prvním stupni.
Standardním způsobem, tedy zpravidla 60 dnů poté, co je věc tzv. „odškrtnuta“ v informačním systému Nejvyššího soudu, jsou pak na webových stránkách Nejvyššího soudu (webový formulář Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu) uveřejňovány kompletní texty pseudonymizovaných rozhodnutí.

Vyhledávání
Spisová značka:
/
Vyhlášení od:
do:
Počet zobr. výsledků
UPOZORNĚNÍ: Rozhodnutí se vyhlašují na úředních deskách, přítomnost účastníků (stran) se nepředpokládá.  
  • Spisová značka
     
    Datum vyhlášení rozhodnutí