Trestní kolegium Nejvyššího soudu

Trestní kolegium tvoří soudci Nejvyššího soudu, kteří v rámci své činnosti aplikují trestní právo hmotné a procesní.

V současné době je v tomto kolegiu celkem 21 soudců (a 2 soudci stážisté), kteří jsou rozděleni do sedmi senátů. Mimo to je předsedou Nejvyššího soudu jmenováno devět soudců do tzv. velkého senátu, který rozhoduje ve věcech vymezených ust. § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a osm soudců do evidenčního senátu, který zajišťuje evidenci judikatury podle opatření předsedy kolegia. V rámci trestního kolegia je aktivní i tříčlenný zvláštní senát, ten rozhoduje o odvolání ve věcech podle zák. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Soudci trestního kolegia

JUDr. Angyalossy Petr, Ph.D. - předseda Nejvyššího soudu (nar. 1964, soudce NS od 2017) JUDr. Doležel Radek (nar.1972, soudce NS od 2019) JUDr. Draštík Antonín (nar. 1955, soudce NS od 1996) JUDr. Durdík Tomáš (nar. 1976, soudce NS od 2019) JUDr. Engelmann Jan (n 

Stručný popis činnosti trestního kolegia

Hlavní činností soudců trestního kolegia je rozhodování o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona jako mimořádných opravných prostředcích v trestním řízení, bez ohledu na to, který soud či orgán činný v trestním řízení napadené rozhodnutí vydal. Touto č