Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 3/2018, ve které požadujete v bodě 2 „sdělení, jenž se vztahuje k judikátu SR 70/1997 (usnesení VS Olomouc 1 To 27/97) – a to jaký soud a jaké číslo jednací předcházelo onomu rozhodnutí VS OC?“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. K., (dále jen „žadatel“), ze dne 4. 1. 2018, sp. zn. Zin 2/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 1/2018

Vážení, Nejvyšší soud obdržel dne 4. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 1/2018. Konkrétně se domáháte „poskytnutí informace a to na níže uvedené otázky: 1) Zda vedete evidenci trestně obviněných advokátů (po sdělení obvinění) a pokud ano, kolik trestně obviněných advokátů bylo v ČR v roce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Pokud se dotyčná evidence nevede 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 155/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., (dále jen „žadatel“), ze dne 28. 12. 2017, sp. zn. Zin 155/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 154/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 20. 12. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 154/2017, ve které požadujete v bodě 2 „sdělení, jaké je skutečné číslo jednací judikátů TR NS 65/2010 - T 1282 (Komentář k tr. z., § 24); 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 151/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Paradox Online, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 606/10, 618 00 Brno, IČ: 63493667 (dále jen „žadatelka“), ze dne 15. 12. 2017, sp. zn. Zin 151/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 153/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Frank Bold advokáti, s. r. o., se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno (dále jen „žadatelka“), ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. Zin 153/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti L. C., (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. Zin 152/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 150/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti R. Ž., (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 12. 2017, sp. zn. Zin 150/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 148/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti T. H., (dále jen „žadatelka“), ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. Zin 148/2017, takto: