Prohlášení o přístupnosti

Nejvyšší soud České republiky

Smyslem Portálu Nejvyššího soudu je přinášet důležité informace z veřejného sektoru všem uživatelům. Proto je při jeho tvorbě a správě dbáno na přísné metodiky webové přístupnosti.

Portál splňuje (až na výjimku uvedenou dále) Pravidla tvorby přístupného webu, která byla vydána v souladu s novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Portál je vytvořen podle specifikace HTML 4.01 a dodržuje syntaktickou i sémantickou správnost. Grafická podoba je vytvořena čistě pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, a je tak možné ji pohodlně pomocí nastavení prohlížeče zvětšovat i zmenšovat.