Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Ročenka Nejvyššího soudu 2023

Dovolujeme si Vám představit Ročenku Nejvyššího soudu 2023, ve které naleznete informace o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Soudcům občanskoprávního a obchodního kolegia se podařilo v roce 2023 snížit průměrnou délku civilního dovolacího řízení. V předkládané Ročence naleznete také statistiky, seznamy soudců a vybraná rozhodnutí, která kolegia považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje vnitrostátní i zahraniční vztahy Nejvyššího soudu a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu. Přejeme Vám příjemné čtení.

Ročenka Nejvyššího soudu 2023

Aktuální dění

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Simon se zúčastnil konference „Hodnoty Evropské unie – zodpovědnost každého národního soudce“ v Lotyšsku

Konference, která byla věnována 20. výročí vstupu do Evropské unie, se zúčastnili soudci Nejvyššího soudu Lotyšska, předsedové všech lotyšských soudů a soudci nejvyšších soudů zemí, které spolu s Lotyšskem vstoupily do Evropské unie. Na konferenci byli pozváni i zástupci nejvyšších soudů kandidátských zemí na vstup do EU (Ukrajina, Moldavsko a Gruzie) a také soudci zemí, kteří pracují nebo pracovali u Soudního dvora Evropské unie.

Omezení provozu budovy Nejvyššího soudu ve středu 29. 5. 2024 z důvodu celodenní stávky justičních zaměstnanců

Nejvyšší soud informuje veřejnost o celodenní stávce svých zaměstnanců vyhlášené na den 29. května 2024. Důvodem oznámeného razantního postupu jsou dlouhodobě nevyhovující platové poměry justičních pracovníků a odborného aparátu. Z výše uvedeného důvodu bude podání k Nejvyššímu soudu možné zaslat pouze elektronicky. Děkujeme za pochopení a zdvořile žádáme veřejnost o podporu.

Článek ČT24: Zaměstnanci soudů vyhlásili na 29. května stávku kvůli platům

Některé soudy se kvůli stávce zaměstnanců chystají rušit nařízená soudní jednání. Další z nich zvažují i uzavření soudní budovy. Podle místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Šuka je stávka v novodobé historii české justice bezprecedentní. Dosud nebyla ani stávková pohotovost, řekl. Pro soudy to bude znamenat řadu komplikací. Celý článek ČT24 zahrnující i vyjádřením místopředsedy Nejvyššího soudu naleznete zde.

Kolokvium soudců vrcholných soudů konané u příležitosti návštěvy delegace Soudního dvora EU v Brně

Včera v dopoledních hodinách proběhlo v sídle Ústavního soudu kolokvium, které u příležitosti návštěvy delegace Soudního dvora EU uspořádaly společně Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. Kolokvium otevřeli zástupci hostujících institucí, jmenovitě Kateřina Ronovská, místopředsedkyně Ústavního soudu, Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu a Karel Šimka, předseda Nejvyššího správního soudu. Kateřina Ronovská ve svém úvodním slově vyzdvihla důležitost otevřené komunikace na úrovni evropské i vnitrostátní, jež výrazně přispívá k lepšímu pochopení a posílení vzájemné důvěry.

Archiv aktualit

Nejvyšší soud si v loňském roce připomněl 30 let své novodobé existence

Třicetileté výročí svého fungování v Brně si Nejvyšší soud připomněl hned několika akcemi. Jednou z nich byla nedávná mezinárodní konference pod názvem „Role nejvyšších soudů při poskytování účinné právní ochrany“. Mezi účastníky byli předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, předsedkyně Nejvyššího soudu Nizozemska Dineke de Groot, předseda Nejvyššího soudu Finska Tatu Leppänen, místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk, soudci Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn a Michal Bobek a předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Pavel Simon. Na konferenci bylo prezentováno video o historii Nejvyššího soudu, ale i o jeho současné roli a fungování. Video je nyní veřejně k dispozici  ZDE.