Organizační struktura Nejvyššího soudu

Organizační struktura podle Organizačního řádu platného od 15. 6. 2023:

  

organizační struktura.pdf


Zjednodušený přehled funkcí v úsecích Nejvyššího soudu: