Organizační struktura Nejvyššího soudu

Organizační struktura podle Organizačního řádu platného od 1. 1. 2021:


organizační struktura.jpg
  organizační struktura.pdf


Zjednodušený přehled funkcí v úsecích Nejvyššího soudu: