Bezbariérový přístup - Informace pro občany se zdravotním handicapem

Budova Nejvyššího soudu nabízí možnost příchodu a pohybu po budově osobám se zdravotním handicapem (o holi, o berlích), případně osobám pohybujícím se na invalidním vozíku. Příchod do budovy Nejvyššího soudu je pro osoby se zdravotním handicapem zajištěn prostřednictvím justiční stráže, která postiženým lidem pomůže (zvonek před budovou na levém zábradlí před schody a před bočním vchodem z ulice Bayerovy). Pokud se někteří lidé pohybují jen pomocí invalidního vozíku, pak mají možnost vstupu do budovy bočním vchodem z ulice Bayerovy a zde opět mají k dispozici jako asistenta příslušníka justiční stráže, který osoby se zdravotním handicapem doprovodí do příslušné kanceláře nebo jednací síně a pomůže překonat drobné překážky.

Analýza přístupnosti budovy