Správa soudu

Správa soudu zajišťuje řádný chod Nejvyššího soudu po technické stránce.

Ředitel správy soudu
Ing. Roman Krupica
tel.: +420 541 593 267
fax: +420 541 213 493
e-mail: roman.krupica@nsoud.cz

Ekonomické oddělení:
tel. +420 541 593 462
tel. +420 541 593 286
tel. +420 541 593 461

Správce majetku:
tel. +420 541 593 570

Budova Nejvyššího soudu

Původně Nejvyšší soud ČSR sdílel spolu s Vrchním zemským soudem, Zemským soudem pro věci civilní, Okresním soudem Brno - město pro věci civilní a Okresním soudem Brno - venkov pro věci civilní prostory v Justičním paláci na Rooseveltově ulici.