Knihovna Nejvyššího soudu

Knihovna Nejvyššího soudu
Knihovna Nejvyššího soudu je veřejnou specializovanou knihovnou se zvláštním režimem. Slouží nejen k uspokojování potřeb soudců, poradců, asistentů a zaměstnanců NS, ale i externích uživatelů z řad veřejnosti, kteří si veškeré dokumenty mohou zapůjčit prezenčně, po předchozím telefonickém objednání.

V níže uvedeném katalogu lze vyhledat knihy, časopisy a ostatní materiály, které se v knihovně nacházejí.  Jedná se o zhruba 28 000 svazků knih a svázaných ročníků časopisů s právnickou tématikou, napříč všemi obory práva. Knihovna Nejvyššího soudu vlastní většinu ročníků časopisu Právník, který vychází již od roku 1861, a také např. tzv. Vážného sbírku – přehled judikátů od roku 1919, zpracovaných doktorem Františkem Vážným. Na tuto sbírku navazuje Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která je vydávána dosud. Součástí fondu jsou i některé filozofické publikace, stejně jako první ročníky některých, dnes již renomovaných, českých časopisů, jako např. Naše řeč.

Knihovna Nejvyššího soudu spolupracuje s knihovnami všech právnických institucí v Brně. Nejsilnější vazbu máme, díky společnému informačnímu systému, s knihovnou Ústavního soudu.

Katalog knihovny Nejvyššího soudu