Ročenka Nejvyššího soudu 2023

Dovolujeme si Vám představit Ročenku Nejvyššího soudu 2023, ve které naleznete informace o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Soudcům občanskoprávního a obchodního kolegia se podařilo v roce 2023 snížit průměrnou délku civilního dovolacího řízení. V předkládané Ročence naleznete také statistiky, seznamy soudců a vybraná rozhodnutí, která kolegia považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje vnitrostátní i zahraniční vztahy Nejvyššího soudu a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu. Přejeme Vám příjemné čtení. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2022

Dovolujeme si Vám představit Ročenku Nejvyššího soudu 2022, ve které naleznete zejména podrobné informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za předchozí rok. Počet podaných dovolání byl v roce 2022 podobný předchozímu roku. Obě kolegia vydala řadu zásadních rozhodnutí, včetně celkem tří stanovisek, jejichž stručný popis naleznete v Ročence taktéž. V Ročence naleznete také shrnutí činnosti jednotlivých oddělení Nejvyššího soudu. Přejeme Vám příjemné čtení. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2021

Představujeme Vám Ročenku Nejvyššího soudu 2021, která obsahuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Přestože se vlivem pokračující koronavirové pandemie počet podaných dovolání v roce 2021 oproti předchozím rokům mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali jen v dovolacích agendách přes 6 700 rozhodnutí. V předkládané Ročence přitom naleznete odkaz na ta rozhodnutí či stanoviska, která považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje činnost jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu. Přejeme Všem příjemné čtení. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2020

Každým rokem se Nejvyšší soud snaží na přelomu zimy a jara co nejrychleji vydat Ročenku rekapitulující jeho činnost v roce minulém. Zatímco podklady pro tištěnou verzi byly v předposledním březnovém týdnu předány tiskárně, elektronická verze Ročenky Nejvyššího soudu 2020 je už hotova, včetně anglického překladu. Proto jsme ji umístili již nyní na webové stránky. Vedle základních informací o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, různých statistik doplněných grafy, obsahuje Ročenka například také seznamy soudců i soudců–stážistů a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení ze správy soudu. Přejeme všem příjemné a poučné čtení. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2019

Nejvyšší soud vydává od roku 2015 každoročně Ročenku Nejvyššího soudu. I letos si Vám dovolujeme představit Ročenku 2019. Ročenka poskytuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Přestože se počet podaných dovolání v roce 2019 oproti předchozím rokům opět mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali tisíce rozhodnutí včetně řady zásadních rozhodnutí, jejichž krátký popis v Ročence také naleznete. Ročenka obsahuje i seznam soudců a soudců stážistů Nejvyššího soudu a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení ze správy soudu. Přejeme Vám příjemné čtení. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2018

Představujeme Vám Ročenku Nejvyššího soudu 2018, která obsahuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Přestože se počet podaných dovolání v roce 2018 oproti předchozím rokům mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali opět téměř 9 tisíc rozhodnutí, v předkládané Ročence přitom naleznete odkaz na ta, která považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje činnost jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu. Podrobnosti se dozvíte v níže přiložené elektronické verzi. Přejeme Vám příjemné čtení. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2017

Dovolujeme si Vám představit Ročenku Nejvyššího soudu 2017, ve které naleznete především podrobné informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za uplynulý rok. Ročenka déle rekapituluje činnost jednotlivých úseků a oddělení soudu, mezi nimi i k 1. září 2017 nově zřízeného oddělení střetu zájmů. Stejně jako loni je Ročenka 2017 česko-anglická. Přejeme Vám příjemné a poučné čtení. 

Ročenka Nejvyššího soudu 2016

Představujeme Vám Ročenku Nejvyššího soudu 2016, podrobně mapující rozhodovací činnost, judikaturní činnost a mnohé další aktivity soudu v minulém roce. Její vydání doprovázejí dvě zásadní novinky. Nejvyšší soud nově vydává Ročenku každý rok, ne tedy v dvouleté periodě, jak tomu bývalo u předešlých výročních zpráv. Poprvé je Ročenka 2016 dvojjazyčná, česko-anglická, neboť bychom se rádi jejím prostřednictvím prezentovali také na mezinárodní úrovni. Doufáme, že informace, které Ročenka obsahuje, budou zároveň vzkazem široké veřejnosti, že cesta, po které jsme se v předchozím období vydali, míří k tomu správnému cíli, kvalitní a spravedlivé justici. 

Výroční zpráva o činnosti Nejvyššího soudu v letech 2014 - 2015

Představujeme Výroční zprávu Nejvyššího soudu 2014 – 2015, která je ohlédnutím za činností této vrcholné soudní instituce v uplynulých dvou letech. Byly to roky plné zásadních změn v mnoha oblastech. Potvrdily se trendy neustálého nárůstu agendy, především počtu dovolání. I přesto se daří zkracovat délku jednotlivých soudních řízení u Nejvyššího soudu. Obě kolegia Nejvyššího soudu vydala v minulých dvou letech řadu zásadních stanovisek a tisíce dalších rozhodnutí. Podstatným úkolem, který muselo vedení soudu urychleně řešit, je přístavba budovy Nejvyššího soudu. Podrobnosti naleznete v přiložené elektronické verzi. Nejvyšší soud zve k jejímu laskavému pročtení. 

Výroční zprávy

Nejvyšší soud zveřejňuje nejpozději v březnu Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací v souladu se zákonem č 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.