Nová webová aplikace obsahuje přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě

Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., představují na webové stránce www.datanu.cz novou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění a nároky pozůstalých při usmrcení osoby. Odborné i laické veřejnosti určená aplikace obsahuje rovněž kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky k náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění (§ 2958 o. z.). Nejvyšší soud zdůrazňuje, že kalkulátor je pouze orientačním nástrojem, který nemůže předvídat soudní rozhodnutí v každé individuálně specifikované věci.